Retraite 2018 - Inhoud

Thema en inhoud

Het thema

Het thema van de Retraite 2018 is Overboord - In onzekere tijden Jezus tegemoet

Iedereen maakt zich zorgen. Je persoonlijke toekomst is onzeker: hoe zal het gaan in de liefde, met je studie, met je vriendschappen...? Je kunt je ook zorgen maken over de toekomst van ons land en zelfs de wereld. Het is geen pretje om te zien hoe verdeeld mensen zijn, terwijl de problemen zich maar opstapelen.

Elke keuze die je nu maakt, gaat over de toekomst en de beelden die je daarbij hebt, en je maakt elke dag honderden keuzes. Daarom is het ongelooflijk relevant stil te staan bij de toekomst. Hoe ga je als gelovige om met je eigen zorgen? Hoe leef je toe naar de grote toekomst met Jezus? Wat kan dat concreet veranderen in je leven nu al?

Dat zijn de vragen van OVERBOORD. Want Petrus stapte de boot uit, de stormen in, Jezus tegemoet. Hij zonk weg, maar kon toch een hand vastgrijpen. Dat beeld staat centraal.

 

Wil jij ook net als Petrus Jezus tegemoet lopen, kom hier dan samen met 350 andere studenten meer over leren op 23-25 november tijdens de Retraite 2018!

De diensten

Dit jaar hebben we één spreker die in alle drie de diensten zal voorgaan. Reinier Sonneveld zal ons deze Retraite meer leren over hoe we Jezus tegemoet kunnen gaan in de tijd waarin wij leven. De drie diensten zullen elk een apart subthema bevatten:

Dienst 1 

Bij lezing 1 op de vrijdagavond gaat het vooral over het serieus nemen van de kwetsbaarheid van het leven. Het is niet zinnig te doen alsof het leven niet eindig en gevaarlijk is. Het effect voor het publiek is dan enige schoktherapie.

Dienst 2 

In lezing 2 op de zaterdagochtend onderzoek ik wat dit betekent voor je leven. Hoe ga je om met zorgen? Dat vergelijk ik deels met hoe Jezus zich opstelde bij de verzoeking in de woestijn, zijn eigen 'stresstest'.

Dienst 3

Lezing 3 gaat over de christelijke hoop, de toekomst van de nieuwe aarde. Reinier Sonneveld laat zien hoe de Bijbel spreekt over de toekomst, je persoonlijke toekomst, en wat dit voor je leven nu betekent. Er is zoiets als redding, er is troost, er is oordeel, en wat betekent dat voor nu?

 

Workshops

Profetie 

In de Bijbel lezen we veel profetieën over Jezus en Zijn komst, in Joël wordt echter ook beloofd dat de jongelingen die leven in de tijd voor de wederkomst ook zullen profeteren en visioenen zullen zien. Is deze gave van profetie voor iedereen bestemd? Hoe kan je een bemoedigend woord van God doorgeven aan je naaste? De spreker tijdens deze workshop zal vertellen over zijn ervaringen met profetie, en over hoe jij dit (veilig) kan gaan toepassen in je leven. Durf open te staan voor Gods stem! 
“Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.” (Amos 3)

Creativiteit - handletteren

Even tot rust komen met een kwast of pen in je hand, we willen zo de ruimte creëren die jij nodig hebt om in contact te komen met God. Je krijgt tijdens deze workshop de materialen om een kaart of poster te maken waarin jij, d.m.v. handlettering, een bemoedigende tekst of een gedicht naar voren kan laten komen. Leuk als je achteraf een persoonlijk kaartje aan iemand weg kan geven!

Eindtijd

De eindtijd is voor veel mensen een vaag begrip wat hooguit een interessant onderwerp is voor een science fiction film. Als je echter de eindtijd in de Bijbel bestudeert, kom je tot de conclusie dat het vaak heel concreet en duidelijk is. In deze workshop ontdekken we wat de Bijbel over de eindtijd zegt en leren we waakzaam te zijn voor de dingen die komen. Jezus zegt namelijk in Lukas 21:36: “Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.” (HSV)

Leiderschap

Als student aan de universiteit of het HBO, is de kans groot dat je in een leidende positie terecht komt als je bent afgestudeerd. In de prestatiemaatschappij waar alles maar beter en efficiënter moet zijn, is het moeilijk om vast te houden aan christelijke normen en waarden. Deze workshop biedt concrete handvatten over hoe je een dienend leider kan zijn in navolging van Jezus. 

Omgaan met andersdenkenden

Wereldwijd zijn er veel soorten kerken en veel soorten Christenen. Van Baptist tot Reformatorisch, van Vrijgemaakt tot Katholiek. Over sommige dingen wordt hetzelfde gedacht, over andere dingen wordt verschillend gepreekt. Hoe ga je daarmee om? Hoe kies je een gemeente, is er één stroming die het goed heeft, of maakt het soort kerk niet uit? Hoe ga je om met iemand met een radicaal andere mening?

Apologetiek

Een groot aantal mensen in Nederland kan je raar aankijken als ze erachter komen dat je in een God gelooft. Godsdienst en wetenschap gaan niet voor iedereen samen. In hoeverre is dit waar? Slaat het ergens op om anno 2018 te geloven? Apologetiek (Grieks: απολογία [apologia]: ‘verdediging, verontschuldiging’) is het verdedigen van levensbeschouwelijke standpunten door middel van redenering. Deze workshop geeft een korte introductie op de hedendaagse Christelijke apologetiek. 

Dans

Er zijn een heleboel manieren om God te eren. Een manier waar we misschien niet dagelijks aan denken is dans. Toch is dit een Bijbelse manier van aanbidden. Zo staat David bijvoorbeeld bekend om zijn dansmoves. Het zou zo maar eens bij je kunnen passen, maar dat weet je alleen als je het eens probeert. Deze workshopleider laat je zien hoe je met dans God kunt eren en aanbidden. “Vol overgave danste hij voor de Heer, slechts gekleed in een linnen priesterhemd.” (2 Samuel 6:14) 

Vertrouwen in anderen en in God

Het kost soms heel wat moeite om in anderen te vertrouwen. Misschien is je vertrouwen vaak geschonden en ben je hierdoor erg voorzichtig. Hetzelfde kan gelden voor God, misschien heb je het gevoel dat je niet kunt vertrouwen op Hem. Misschien is je vertrouwen in God ook beschadigd. Hoe kun je het vertrouwen in anderen toch weer vergroten? En welke rol heeft jouw vertrouwen in God hierin? De leider van deze workshop zal proberen je op weg te helpen in het vinden van antwoorden.

“Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’” (Hebreeën 13:6) 

Brieven schrijven naar gevangenen

Iets willen doen voor de mensen om je heen, maar er liever niet op uit willen gaan? Samen met de hulp van Open Doors ga je bemoedigende brieven sturen naar mensen die worden vervolgd vanwege hun geloof. Je kan deze mensen op deze manier een steuntje in de rug geven en tegelijkertijd ben jij je medemens aan het helpen. 

Burn-out

Geen motivatie meer hebben. Overspoeld worden door stress. Loop je jezelf voorbij? Denk je dat jezelf naar een burn-out toe werkt of dat je er misschien al midden in zit? Bij deze workshop zal er iemand zijn die dit zelf ervaren heeft en mensen graag wil vertellen over de situatie, de oorzaak en hoe je er weer vanaf komt.

Make your relationship great (again)! 

Liefdesrelaties zijn fascinerend. De personen in de relatie doen elkaar veranderen in een individu die ze los van elkaar nooit hadden kunnen worden. Ze stijgen dus boven zichzelf uit, dankzij de ander. Hoewel ik geloof dat iedereen een dergelijk stadium wil en kan bereiken in zijn/haar relatie, is dit in de praktijk soms niet zo gemakkelijk. Daarom gaan we in deze workshop nadenken over over verbondenheid, dingen die een relatie maken en breken, en welke rol we daar zelf in spelen. De workshop is zowel geschikt voor mensen met een relatie als voor singles.

Als je voor deze workshop kiest, wil ik je uitdagen om van tevoren alvast na te denken over de volgende vraag: welke plek (of wat voor waarde) heeft het hebben/krijgen van een relatie in je leven?

Vrede en rechtvaardigheid brengen

Naastenliefde is een bekend concept in het Christelijk geloofsleven, maar hoe geef je zoiets vorm? Er liggen niet altijd letterlijk in elkaar geslagen en beroofde mensen aan de kant van de weg, op zoek naar een samaritaan (gelukkig). Hoe doen wij onze naasten recht in deze tijd, hoe garanderen we eerlijkheid. Hoe brengen wij als Christenen vrede van God in onze omgeving? Vooral als er mensen in die omgeving zijn die we niet graag mogen ‘’vervelende mensen’’ of groepen waar we eigenlijk een afkeer tegen hebben als we eerlijk zijn. Hoe ga je om met mensen die boos op je zijn en kunnen we karaktervorming teweegbrengen, zo ja, hoe? 

Geloofsapathie

Het is niet iets waar je graag over praat met anderen, maar wel iets dat veel mensen ervaren, geloofsapathie. Erg moeilijk uit je bed kunnen komen op zondagmorgen, geen zin hebben om Gods Woord open te slaan als er net een nieuwe Netflix serie online staat… Dat is niet pro-actief Christen zijn. Maar hoe worden we dan gemotiveerd? Moeten we meer van God ontvangen of ervaren? Hoe kan je je houding toetsen, en hoe blijf je gemotiveerd om de kerk op te zoeken en iets bij te dragen? 

Gebedswandeling

Een wandeling maken samen met iemand en praten over bepaalde gedeeltes uit de bijbel? Rustig alleen een rondje willen lopen om over bepaalde dingen na te denken of je hoofd leeg te maken? Bij de gebedswandeling krijg je alle vrijheid om samen of alleen een wandeling te maken en na te denken of te praten over bepaalde onderwerpen.

 

Reflectietypes

We hebben verschillende reflectiemethodes gecreëerd, zodat iedereen een type reflectie kan kiezen die bij je past. Via deze methodes kan je samen met anderen reflecteren op de diensten, dingen die je meemaakt tijdens de Retraite of op je eigen leven. 

Stellingen en discussie

Ben jij een persoon die een goede discussie nodig heeft om te ontdekken waar je staat? Steek je jouw mening niet onder stoelen of banken en breek je graag je brein over lastige dilemma’s? Dan is dit de reflectiemethode voor jou. Bij deze reflectie kan je met gelijkdenkenden en andersdenkenden de discussie aangaan over de onderwerpen in de overdenkingen. Met stellingen in ‘dilemma op dinsdag’ stijl zullen je vastgesleten meningen en redeneringen uit elkaar gerammeld worden om te ontdekken waar je echt staat!

Muziek en Aanbidding

Kan je geen genoeg krijgen van de zangdiensten, en is muziek voor jou dè manier om dichtbij God te zijn? De muziek en aanbidding reflectiegroep geeft je de kans om in een kleine kring vrijelijk liederen die op je hart liggen naar God uit te zingen. In een groep van tien tot twintig, met een gitaar en een hemelsbreed bundel, gaan jullie samen onderweg. Gebed, dankzegging, aanbidding en muziek vullen elkaar aan en wisselen elkaar op een relaxte manier af, en het voornaamste? God wordt verheerlijkt!  

Theologische diepgang

Deze reflectiemethode geeft je de kans nog wat dieper de bijbel in te duiken. Samen met de spreker hebben we een aantal bijbel stukken opgezocht en vragen bedacht om meer van de materie te leren. Of juist meer vragen te krijgen, om ook na de Retraite de Bijbel te blijven bestuderen. Deze manier van reflectie doe je in een groep van ongeveer zes personen. Wil je liever in je eentje de theologische diepgang opzoeken, kies dan voor de optie ‘eigen invulling’, je kunt dan in je eentje met dezelfde bijbelstudie aan de slag.

Persoonlijke impact

Op de Retraite komen natuurlijk de mooiste lezingen van de beste sprekers voorbij. Maar al die mooie woorden, wat moet je er nu mee in het dagelijks leven? Het is soms best moeilijk om door je daden te laten zien dat je Jezus wilt volgen. In deze reflectiemethode ga je samen met ongeveer vijf anderen kijken hoe je de gehoorde boodschap in jouw leven kunt toepassen. Enthousiast? Lees dan ter voorbereiding Jakobus 1-3 om nog lekkerder in stemming te komen.

Individuele reflectie

Vind je het stiekem best wel fijn om tussen de drukte door een momentje met jezelf te hebben? Met deze vorm van reflectie valt de druk om sociaal te doen even weg, want je gaat alleen aan de slag. Er ligt een studie voor je klaar die je kan helpen te reflecteren op jezelf, jouw houding en kernwaarden. Dit kan je invullen op een manier die je zelf prettig vindt!

Gebed

Deze reflectie mogelijkheid is gericht op het, gezamenlijk of individueel, zoeken van God in gebed. Bid met en voor elkaar om de ander te bemoedigen, bid voor andere mensen aan de hand van gebedspunten en schrijf gebedspunten op in een gebedenboekje, zodat je God kan blijven zoeken in gebed, ook na de Retraite.

Creatief

Verlang je terug naar de ochtenden zondagsschool? Jezelf helemaal verliezen in je knutselwerkje, verf in je haar en je tekening per ongeluk vastgelijmd aan je zondagse outfit. De eindeloze kleurplaten van bijbelse figuren en het kindje in de hoek die altijd alle klei op at. Herleef je jeugd en kies voor de creatieve reflectie. Hopelijk is je fijne motoriek er iets op vooruit gegaan en kan je nu tekenen zonder de rest van de week watervaste stift op je wang te hebben. Gebruik je creativiteit om God te eren, te reflecteren op vragen en te zeggen wat je niet kan verwoorden.