Over Ichthus

Ichthus is een christelijke studentenvereniging voor zowel universitaire als HBO studenten.

Naam

De naam Ichthus is afkomstig uit het Grieks, dat vertaald ‘vis’ betekent. De letters van het woord Ichthus staan voor:

Ιησους  Jezus
Χρστος  Christus
Θεου  Gods
Υιος  Zoon
Σωτηρ  Verlosser

Het woord Ichthus vat voor ons de kern van ons geloof samen. Met dit woord belijden we dat Jezus Gods Zoon is en dat Hij voor onze zonden heeft geleden. Maar ook belijden we dat Hij ons gered heeft van de dood door deze te overwinnen.

Mission statement

Het mission statement van Ichthus Landelijk luidt als volgt:

 1. De leden te ondersteunen bij het realiseren van de volgende doelstellingen:
  1. de ontwikkeling van de persoonlijke relatie van studenten met God in Jezus Christus;
  2. de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad;
  3. de bestudering van de relatie tussen geloof en vakgebied;
  4. dienstbaarheid aan de maatschappij;
 2. De betrokkenheid tussen de leden te stimuleren;
 3. Gezamenlijke activiteiten te coördineren ten dienste van voormelde doelstellingen.

Activiteiten

De basis van Ichthus is de kring. Deze wordt gevormd door acht of negen leden, die regelmatig bij elkaar komen om te zingen, Bijbelstudie te houden en te bidden. Zo proberen we onze relatie met God te verdiepen. De kringavond is een combinatie van gesprekken over geloof en de Bijbel, contact met de andere kringleden en de daaruit voortkomende gezelligheid. Naast de gewone kring bieden veel aangesloten verenigingen ook de zogenaamde ‘Open Kringen’ of ‘Alpha-cursussen’ aan. Deze kringen zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in het christelijk geloof. Op deze kring worden basisprincipes van het christelijk geloof behandeld.

Naast de kringavonden worden er ook activiteiten georganiseerd waarbij de leden van de vereniging bij elkaar komen. Zo zijn er lezingen, praise and prayers en ontspannende activiteiten. Tijd voor ontspanning is er ook bij borrels en sportieve activiteiten.

Extern

Als Ichthus maken we, net als veel andere christelijke studentenverenigingen in Nederland, deel uit van IFES, een internationale evangelisatie organisatie, die christelijk studentenwerk ondersteunt. Deze nationale en internationale organisaties organiseren jaarlijks verschillende conferenties voor studenten (zoals de Live it!). Een goede gelegenheid om je geloof te verdiepen en te beleven met christelijke studenten uit heel Nederland en zelfs heel Europa.

 

Kortom, de aangesloten verenigingen organiseren veel verschillende activiteiten, waarbij ons geloof centraal staat. Het is een plaats waar je contact hebt met andere christelijke studenten in jouw studentenstad, een grote verrijking van je studententijd!

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd? Mail ons dan of kijk direct op de internetpagina van de vereniging in jouw (toekomstige) studie-stad!

Agenda

Ichthus Landelijk Gala
14 jan 2022 - 18:00
Lees meer

Truiendag
10 feb 2022 - 08:00
Lees meer

Sportdag Ichthus Landelijk
26 mrt 2022 - 11:00
Lees meer

Nieuws