Nieuws

Update vanuit Ichthus Zwolle - september

Ichthus Zwolle is al in volle vaart van start gegaan. Ons beleidsthema 'Come Together' hebben we volop in werking gezet, ondanks Corona. Het Ichthusweekend was dé start van ons jaar. De eerstejaars hebben we mogen verwelkomen en de ELV was een succes! Ook mochten we onze schakelbesturen ontmoeten. Al met al, een leuk, druk, maar vooral gezellige maand.

Met amicale groet,

 

Update vanuit Ichthus Wageningen - september

"Afgelopen weken stond vooral in het teken van de eerstejaars beter leren kennen en het opstarten van de kringen. We hebben een live memoryspel gespeeld door Wageningen waarin kringleiders en kringleden elkaar mochten zoeken, het was erg geslaagd! Ook hebben we als bestuur gekookt voor onze eerstejaars en mochten we genieten van een driegangenmenu en goede gesprekken met elkaar. Als laatste hebben onze eerstejaars op een verenigingsavond geweldig voor de vereniging gekookt en ons daarna uitgedaagd met een fantastisch creatief tekenspel."

 

Met amicale groet,

 

Update vanuit Ichthus Utrecht - november

Na een intensieve septembermaand brak voor ons het wat rustigere verenigingsleven in oktober aan. Al is het bij Ichthus Utrecht eigenlijk nooit saai. Zo hebben we nog een borreldebatavond mogen beleven en ook vond onze eerste ALV plaats. Het organiseren hiervan vroeg aardig wat creativiteit en onze praeses heeft deze zelfs vanuit huis geleid, terwijl de rest van het bestuur met een aantal fanatieke leden fysiek bij elkaar was tot in de vroege uurtjes.

Update vanuit Tilburg Via Fidei - november

Amicae amicique,

Afgelopen weken hebben we in het Tilburgse een aantal mooie activiteiten gehad! De kringen stonden dit eerste blok in het thema van Nehemia. Ook hebben we een bijzondere lezing gehad van een vrijzinnige spreker, met wie we interessante discussies hadden. Op de eerste Verdiepingsavond van dit jaar hebben we met elkaar nagedacht over evangelisatie en hoe we dat in de praktijk kunnen toepassen. Kortom, een boel inspirerende activiteiten waarbij we aan het nadenken gezet werden!

 

Met amicale groet,

Update vanuit Ichthus s' Hertogenbosch - december

De blaadjes vallen en langzaamaan wordt het kouder buiten. Dat zijn de mooie momenten om eropuit te trekken en de mooie natuur om de stad te ontdekken. Dus dat is precies wat wij gedaan hebben tijdens ons Bossche Weekend! Met een beetje creativiteit en afstand tussen ons in, hebben we de omgeving van onze mooie stad verkend! Later in november heeft ons bestuur haar constitutie mogen vieren met een online CoBo, wat natuurlijk een groot succes was! Hopelijk zien we jullie snel weer, fysiek of online. Tot dan!

Met amicale groet, 

 

Terugblik op de Retraite 2019

Retraite 2019, On My Way

 

Terugblik op de Retraite

 

Een terugblik op de Retraite 2017: ‘Een ontmoetingsplek en oord op onze pelgrimsreis’, Wie is God?

Religieuze verenigingen toch welkom bij de TU/e

Naar aanleiding van het artikel in de Cursor waarin het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aangaf het principebesluit te hebben genomen om te stoppen met ondersteuning van religieuze studentenverenigingen, schreven wij begin juni een persbericht. In de weken die volgden was er veel media-aandacht voor de situatie rondom Ichthus Eindhoven en heeft er voor de zomervakantie een gesprek plaatsgevonden tussen het College van Bestuur en Ichthus Eindhoven.
 

TU Eindhoven de gekste? - Religieuze verenigingen niet meer welkom bij de TU/e

Persbericht
Utrecht, 2 juni 2016


TU Eindhoven de gekste?

Religieuze verenigingen niet meer welkom bij de TU/e

 

UTRECHT – Religieuze verenigingen kunnen geen ondersteuning meer verwachten vanuit de TU/e. Dat is een principebesluit dat het College van Bestuur (CvB) genomen heeft. Verenigingen worden op basis van religie gediscrimineerd ten opzichte van andere studentenverenigingen en dat is in strijd met Artikel 1 van onze Grondwet.

De Retraite

Tijdens het weekend van 21 tot 23 november 2014 heeft de jaarlijkse Ichthus conferentie De Retraite plaatsgevonden. Meer dan 320 Ichthianen mochten genieten van een weekend vol bezinning, gezelligheid en vriendschap. Het weekend waar eenheid in verscheidenheid tussen alle Ichthus verenigingen duidelijk naar voren kwam, had als thema 'geschapen om te volgen'. Door de sprekers Jan van 't Spijker, Martijn Horsman en Reinier Sonneveld werd het thema ondergebracht in een drietal lezingen.

Ichthuslandelijk.nl - In een nieuw jasje

Afgelopen jaar hebben er een aantal belangrijke veranderingen plaats gevonden binnen Ichthus Landelijk. Niet alleen hebben we zeven Ichthusverenigingen erbij gekregen, ook is het Landelijk Bestuur bezig geweest met een nieuwe huisstijl. Daar hoort natuurlijk het nieuwe logo bij dat tijdens de Expeditie gepresenteerd is, maar ook is de site in een nieuw jasje gestoken. Wij hopen jullie op het vernieuwde Ichthuslandelijk.nl vaak te ontmoeten.

Alpha bij Ichthus - Het feest

Het samengaan met Alpha kan in Ichthusland natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Het is een unieke gebeurtenis en dat dient uitgebreid gevierd te worden. Dat vieren gebeurde op 24 mei, toen Ichthianen uit alle hoeken van het land samen kwamen in Woudenberg om met elkaar de dag door te brengen.

Alpha bij Ichthus - Het officiële moment

Tijdens de ALV van 17 mei was het eindelijk zover. Na ongeveer twee jaar aan voorbereiding, vele gesprekken en verenigingsbezoeken later was het moment van het officieel samengaan van Ichthus en Alpha daar. Aan het begin van het verenigingsjaar mochten we brieven van de zeven Alphaverenigingen ontvangen waarin ze het lidmaatschap van Ichthus Landelijk aanvroegen. Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering werden die verzoeken in stemming gebracht. Zonder problemen en onder begeleidend applaus werden alle Alphaverenigingen één voor één ingestemd.