Nieuws

Religieuze verenigingen toch welkom bij de TU/e

Naar aanleiding van het artikel in de Cursor waarin het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aangaf het principebesluit te hebben genomen om te stoppen met ondersteuning van religieuze studentenverenigingen, schreven wij begin juni een persbericht. In de weken die volgden was er veel media-aandacht voor de situatie rondom Ichthus Eindhoven en heeft er voor de zomervakantie een gesprek plaatsgevonden tussen het College van Bestuur en Ichthus Eindhoven.
 

TU Eindhoven de gekste? - Religieuze verenigingen niet meer welkom bij de TU/e

Persbericht
Utrecht, 2 juni 2016


TU Eindhoven de gekste?

Religieuze verenigingen niet meer welkom bij de TU/e

 

UTRECHT – Religieuze verenigingen kunnen geen ondersteuning meer verwachten vanuit de TU/e. Dat is een principebesluit dat het College van Bestuur (CvB) genomen heeft. Verenigingen worden op basis van religie gediscrimineerd ten opzichte van andere studentenverenigingen en dat is in strijd met Artikel 1 van onze Grondwet.

De Retraite

Tijdens het weekend van 21 tot 23 november 2014 heeft de jaarlijkse Ichthus conferentie De Retraite plaatsgevonden. Meer dan 320 Ichthianen mochten genieten van een weekend vol bezinning, gezelligheid en vriendschap. Het weekend waar eenheid in verscheidenheid tussen alle Ichthus verenigingen duidelijk naar voren kwam, had als thema 'geschapen om te volgen'. Door de sprekers Jan van 't Spijker, Martijn Horsman en Reinier Sonneveld werd het thema ondergebracht in een drietal lezingen.

Ichthuslandelijk.nl - In een nieuw jasje

Afgelopen jaar hebben er een aantal belangrijke veranderingen plaats gevonden binnen Ichthus Landelijk. Niet alleen hebben we zeven Ichthusverenigingen erbij gekregen, ook is het Landelijk Bestuur bezig geweest met een nieuwe huisstijl. Daar hoort natuurlijk het nieuwe logo bij dat tijdens de Expeditie gepresenteerd is, maar ook is de site in een nieuw jasje gestoken. Wij hopen jullie op het vernieuwde Ichthuslandelijk.nl vaak te ontmoeten.

Alpha bij Ichthus - Het feest

Het samengaan met Alpha kan in Ichthusland natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Het is een unieke gebeurtenis en dat dient uitgebreid gevierd te worden. Dat vieren gebeurde op 24 mei, toen Ichthianen uit alle hoeken van het land samen kwamen in Woudenberg om met elkaar de dag door te brengen.

Alpha bij Ichthus - Het officiële moment

Tijdens de ALV van 17 mei was het eindelijk zover. Na ongeveer twee jaar aan voorbereiding, vele gesprekken en verenigingsbezoeken later was het moment van het officieel samengaan van Ichthus en Alpha daar. Aan het begin van het verenigingsjaar mochten we brieven van de zeven Alphaverenigingen ontvangen waarin ze het lidmaatschap van Ichthus Landelijk aanvroegen. Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering werden die verzoeken in stemming gebracht. Zonder problemen en onder begeleidend applaus werden alle Alphaverenigingen één voor één ingestemd.