Geschiedenis

Geschiedenis van Ichthus

Ichthus is begonnen bij de Ichthus zeilkampen. Van 4 tot 11 juli 1959 waren christelijke studenten in Giethoorn bij elkaar gekomen om te zeilen. Deze week werd georganiseerd door de groep Utrechtse studenten die een paar maanden later een grote evangelisatieactie op touw zou zetten waardoor de Ichthusverenigingen ontstonden. Daarmee zijn de zeilkampen de oudste Ichthus activiteit van Nederland.

Het begin

"Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest", schreef de schrijver van Prediker. Dit geldt ook zeker voor Ichthus. Voor de wortels van Ichthus moeten we teruggaan naar 1958. In dat jaar waren er een aantal studenten die aangesloten waren bij Youth for Christ. Enkele van hen, ongeveer zes in aantal, volgden colleges bij prof. Hoekendijk, hoogleraar aan de theologische faculteit te Utrecht. Hij wist de studenten er toe te bewegen om eens aan evangelisatie onder studenten te gaan denken, aangezien er op dat moment bij Youth for Christ bijna niet aan evangelisatie onder studenten werd gedaan. De laatste grote studentenactie onder Utrechtse studenten had voor de Tweede Wereldoorlog plaatsgevonden door de NCSV, de Nederlandse Christelijke Studenten Vereniging.

De Appelweek

De Youth for Christ-studenten, namen contact op met de studentenpredikanten van de NCSV en met SSR. Ze vormden samen een werkgroep die een jaar lang is bezig geweest met de voorbereidingen van een evangelisatieactie, de Appelweek genaamd. De Appelweek vond plaats in het najaar van 1959 met als doel een appel te doen op studenten om na te denken over geloof en wetenschap. De week bestond uit vier avondbijeenkomsten in Tivoli met o.a. een Engelse gastspreker, want de gedachte was: wat je van ver haalt, dat moet wel een publiekstrekker zijn. Men dacht zelfs nog aan het uitnodigen van Prins Bernhard. Deze stond 'slechts' bovenaan op de lijst van het aanbevelingscomité. Tijdens zo'n avond in de Appelweek sprak voor de pauze een hoogleraar over zijn vakgebied en wat het evangelie daarover te zeggen had en na de pauze een vaste spreker over het leven, werk en de betekenis van Jezus Christus. De week riep respons op. Zo waren er ondertussen ook contacten gelegd met andere christelijke studenten. De vraag was nu: hoe nu als christelijke evangeliserende actiebeweging verder? De werkgroep zocht ondertussen als Evangelische Studentenactie eerst naar een naam. De rest van het jaar is de ESA onder de naam 'Ichthus' verder gegaan. Ichthus, wat 'vis' betekent, was een oudchristelijk symbool, waarvan de beginletters een geloofsbelijdenis vormen: Jezus Christus, Zoon van God, Redder. De vis werd afgebeeld met een open staart, dat moest duiden op de open houding die je als Christenstudent naar je medestudent moet hebben.

De eerste beweging

De studenten zagen dat alleen evangelisatie niet genoeg was. Opbouw van je eigen geloofsleven en dat van andere studenten is ook belangrijk. Visie voor studentenwerk op langere termijn dus. De ESA-Ichthus werd ESB-Ichthus, van actie tot beweging. Dit gebeurde op 25 februari 1960. Op plaatselijk niveau ging Ichthus dus niet op in de NCSV, op landelijke niveau echter werd Ichthus wel lid van de NCSV. De band met NCSV is later minder geworden en tenslotte geheel afgebroken. Bij Ichthus bestond geen officieel lidmaatschap. Het bestuur, toen staf genoemd, bestond uit 6 mensen, waarvan er elk jaar drie aftraden en de rest van de staf zichzelf aanvulde. De groepsgrootte was toen ongeveer 30 studenten. De naam Ichthus bleef bestaan.

Ichthus groeit

Hierna werden ook in verschillende andere steden Ichthusbewegingen opgericht. Door de tijd heen hebben de Ichthusgroepen hun status veranderd in "studentenvereniging".

In 2010 is Ichthus Maastricht met Navigators Maastricht verder gegaan onder de naam Lux ad Mosam. Ook al behoren ze hiermee niet meer tot het Ichthusverband, we hebben nog steeds warme banden met ze.

In 2012 werd Ichthus door Alpha benaderd om te praten over samenwerking en zelfs een mogelijke samenvoeging. Alpha was in tegenstelling tot Ichthus juist in HBO steden gevestigd. Omdat Alpha en Ichthus veel gelijkenissen vertoonden en een fusie voor beide verbanden veel voordelen zou hebben, werd besloten tot een samenvoeging. Op 17 mei 2014 werd de fusie een feit. Hierdoor zijn we als Ichthus nu in 17 steden vertegenwoordigd!

Oprichtingsdata Ichthusverenigingen:

 • Utrecht: 25 februari 1960
 • Amsterdam: 1965
 • Rotterdam: 1967
 • Leiden: juni 1967
 • Nijmegen: 1969
 • Eindhoven: 1969
 • Wageningen: februari 1971
 • Enschede: maart 1973
 • Tilburg: 1975
 • Arnhem: 1975
 • Groningen: april 1982
 • Zwolle: 1982
 • Ede: 1983
 • Breda: 1983
 • 's-Hertogenbosch 1983
 • Den Haag 1983
 • Maastricht: 1994
 • Dronten: 11 oktober 1995