Algemene Gegevens

Contact
T: 06-53992512
E: secretaris@ichthuslandelijk.nl

Kamer van koophandel: Verenigde Christenstudenten Ichthus Landelijk (40482507)
RSIN: 816593577


Documenten


Beloningsbeleid bestuurders
Leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.