Religieuze verenigingen toch welkom bij de TU/e

Naar aanleiding van het artikel in de Cursor waarin het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aangaf het principebesluit te hebben genomen om te stoppen met ondersteuning van religieuze studentenverenigingen, schreven wij begin juni een persbericht. In de weken die volgden was er veel media-aandacht voor de situatie rondom Ichthus Eindhoven en heeft er voor de zomervakantie een gesprek plaatsgevonden tussen het College van Bestuur en Ichthus Eindhoven.
 
Ondertussen heeft ook de politiek in Den Haag kennisgenomen van de berichten over deze kwestie en zijn er kamervragen gesteld aan minister Jet Bussemaker. Als reactie op deze vragen geeft de minister aan in gesprek met de TU/e vernomen te hebben dat het principebesluit heroverwogen is en Ichthus Eindhoven, net als andere verenigingen, in aanmerking kan komen voor ondersteuning.

Wij zijn blij dat het College van Bestuur het principebesluit heroverwogen heeft en voor de zomervakantie in gesprek is gegaan met Ichthus Eindhoven.

Ichthus Eindhoven zal daarom nu de procedure ingaan voor een nieuwe eerste aanvraag tot ondersteuning in de vorm van een bestuursbeurs, net zoals alle andere verenigingen dienen te doen. Verder zal er na de zomervakantie nog een gesprek volgen tussen het bestuur van Ichthus Eindhoven en het College van Bestuur over hun heroverweging.

Het lijkt alsof de religieuze verenigingen in Eindhoven net zo behandeld worden als andere verenigingen. Voor nu is het voor ons als Ichthus Landelijk afwachten op het verloop van het gesprek en de aanvraag van ondersteuning. We blijven nauw contact houden met Ichthus Eindhoven over deze situatie.