TU Eindhoven de gekste? - Religieuze verenigingen niet meer welkom bij de TU/e

Persbericht
Utrecht, 2 juni 2016


TU Eindhoven de gekste?

Religieuze verenigingen niet meer welkom bij de TU/e

 

UTRECHT – Religieuze verenigingen kunnen geen ondersteuning meer verwachten vanuit de TU/e. Dat is een principebesluit dat het College van Bestuur (CvB) genomen heeft. Verenigingen worden op basis van religie gediscrimineerd ten opzichte van andere studentenverenigingen en dat is in strijd met Artikel 1 van onze Grondwet.

Onlangs is naar buiten gekomen dat het College van Bestuur (CvB) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) het principebesluit genomen heeft om te stoppen met de ondersteuning van religieuze verenigingen, omdat de universiteit zich wil profileren als seculiere universiteit. Dit besluit komt erg abrupt nadat er al enige jaren overlegd wordt met de religieuze verenigingen hoe zij betrokken kunnen zijn bij de indeling van het nieuwe gebouw van de TU/e waar studentenverenigingen gehuisvest gaan worden.

Dit is discriminatie op basis van geloof en dat gaat lijnrecht in tegen Artikel 1 van onze Grondwet, omdat christelijke verenigingen anders behandeld worden dan andere studentenverenigingen.

Een van de verenigingen die door dit besluit wordt getroffen is Ichthus Eindhoven, een van onze lidverenigingen. Wij vinden het een kwalijke zaak dat het CvB een besluit neemt dat ingaat tegen onze Grondwet.
Wij hopen dat het CvB inziet dat zijn principebesluit niet strookt met onze Grondwet en dat het zijn besluit herziet en wederom in gesprek gaat met de religieuze verenigingen in Eindhoven.

Ichthus Landelijk is in 1960 opgericht en is een landelijke verband met zeventien lidverenigingen. Kenmerkend voor Ichthus is het open karakter van de verenigingen, de diversiteit van de leden, gezelligheid, persoonlijke ontwikkeling en de centrale plaats die de Bijbel inneemt op verenigingsavonden.