Alpha bij Ichthus - Het officiële moment

Tijdens de ALV van 17 mei was het eindelijk zover. Na ongeveer twee jaar aan voorbereiding, vele gesprekken en verenigingsbezoeken later was het moment van het officieel samengaan van Ichthus en Alpha daar. Aan het begin van het verenigingsjaar mochten we brieven van de zeven Alphaverenigingen ontvangen waarin ze het lidmaatschap van Ichthus Landelijk aanvroegen. Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering werden die verzoeken in stemming gebracht. Zonder problemen en onder begeleidend applaus werden alle Alphaverenigingen één voor één ingestemd. Een historisch moment, Ichthus Landelijk is vanaf dat moment vertegenwoordigd in maar liefst zeventien studentensteden in Nederland. We hopen op een mooie gezamenlijke toekomst en heten de nieuwkomers van harte welkom in ons landelijk verband!